De toekomst heeft meer authentiek leiderschap nodig

“Authentiek leiderschap heeft een enorme positieve impact op teams, zoals een toename in vertrouwen, betrokkenheid, samenhang en prestaties”, zegt Steve Johnson, mede-programmaleider van ‘Leading with Self-Awareness

Authentiek leiderschap is een leiderschapsstijl die de presentatie van de leider als persoon vooropstelt. De rol komt op de tweede plaats. Deze leiderschapsstijl moedigt leiders aan om hun natuurlijke, positieve psychologische capaciteiten te tonen, evenals hun ethische en eerlijke relaties met hun team.

Het concept van authentiek leiderschap is gebaseerd op het idee dat de meest effectieve leiders degenen zijn die trouw zijn aan zichzelf en leiden vanuit eerlijkheid, integriteit en waarden.

Hoewel er geen “formule” is voor authentiek leiderschap, vanwege individuele verschillen en de manier waarop verschillende contexten leiderschapsgedrag vormgeven, zijn er wel aanwijzingen dat er capaciteiten zijn die authentieke leiders laten zien, waaronder de volgende:

Zelfbewustzijn

 • Begrip van eigen waarden, sterke punten, zwaktes, relationele en emotionele stijl.
 • Begrip hoe anderen jou en jouw gedrag zien.
 • Duidelijk laten zien hoe iemands gedrag anderen beïnvloedt.

Relationele transparantie

 • Open en eerlijk zijn in relaties met anderen.
 • Het delen van eigen gedachten en gevoelens en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen.

Gebalanceerde verwerking

 • Objectief analyseren van alle relevante gegevens voor het nemen van een beslissing.
 • Zoeken naar diverse perspectieven en overwegen van tegenovergestelde standpunten.

Ethische besluitvorming

 • Handelen in overeenstemming met eigen waarden en principes.
 • Een sterke toewijding tonen om te doen wat juist is.

Creatie sociale identiteit

 • Een overtuigende visie van de toekomst creëren die een gevoel van “ons” stimuleert.
 • Sociaal kapitaal opbouwen door uitdaging, ondersteuning en hoge standaarden.
 • Unieke manieren vinden om topprestaties te erkennen en succes te vieren.

Authentiek gedrag/actie laten zien

 • Acties in lijn brengen met eigen waarden en overtuigingen.
 • Consistentie en integriteit tonen in alle interacties.

Authentiek leiderschap in de praktijk betekent:

– Regelmatig reflecteren: Tijd besteden aan zelfreflectie om zelfbewustzijn te vergroten.

– Vertrouwen bevorderen: Vertrouwensrelaties opbouwen door eerlijkheid en transparantie.

– Openheid bevorderen: Open communicatie aanmoedigen en diverse meningen waarderen.

– Zelf het goede voorbeeld geven: Ethisch gedrag laten zien en hoge morele normen handhaven.

– Consistent zijn: Zorgen voor consistentie tussen woorden en daden.

– Jezelf laten zien: Wees niet bang om je ware zelf te tonen, inclusief je zwaktes.

– Authentieke zelfexpressie in anderen aanmoedigen:: Een omgeving creëren waarin anderen zich veilig voelen om hun authentieke zelf te zijn.

– Voortdurend leren: Openstaan voor feedback en toegewijd zijn aan persoonlijke groei.

Authentiek leiderschap heeft een positieve invloed op teams, zoals een verhoogd onderling vertrouwen, meer betrokkenheid en cohesie en betere prestaties.

Het belangrijkste is dat authentiek leiderschap de ‘volgers’ ook op de lange termijn inspireert. Voor veel leiders is het vaak een uitdaging om dat vol te houden.

Bovenal vereist authentiek leiderschap een oprechte toewijding aan persoonlijke ontwikkeling en een bereidheid om kwetsbaar en open te zijn tegenover anderen. Voor de meeste leiders is dit het meest uitdagende aspect ervan.


The Extraordinary Leader’s Motivational Toolbox

Steve Johnson is CEO van het Wellbeing Science Institute. Hij is mede-programmaleider van ‘Leading with Self-Awareness een gezamenlijk programma van Johan Cruyff Institute en Wellbeing Science Institute.

Leading with Self-Awareness is een innovatief leiderschapsprogramma dat zich richt op belangrijke gebieden van de moderne neurowetenschappen om leiders te helpen een genuanceerde emotionele toolkit te ontwikkelen en te integreren in hun leiderschapspraktijk.

Informatie over

Leading with Self-Awareness programma

Een innovatief programma voor mentaal welzijn en de eigenschappen en vaardigheden die leiders nodig hebben om succesvol te zijn in de sport- en businesswereld van de toekomst. 'Leading with Self-Awareness' wordt in het Engels gegeven in de 'blended learning'-modaliteit en bestaat uit zes modules: twee modules on-campus in Amsterdam en Barcelona, en vier modules online. Het programma is ontworpen voor coaches, managers en leiders die begrijpen dat een nieuwe mindset, motivatie en leiderschapsvaardigheden nodig zijn voor succesvolle organisaties van de toekomst.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *