Herman Kruis: “Het creëren van een optimale omgeving waarin iedereen kan bloeien is de essentie van coachen” – DEEL 1

We spreken met Herman Kruis, de High Performance Director van Hockey India en tot 2023 manager was van Johan Cruyff College Roosendaal, over de essentie van coachen en het creëren van een omgeving waar topsporters hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen

In de wereld van coaching, waarin het creëren van een optimale omgeving voor sporters centraal staat, is Herman Kruis een icoon. Zijn indrukwekkende trackrecord in het hockey, van het behalen van kampioenschappen tot het leiden van verschillende internationale teams, getuigt van een enorme expertise en toewijding aan de ontwikkeling van atleten op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Maar Herman Kruis is meer dan alleen een succesvolle coach; hij is een visionair en groot voorstander van de duale carrière. Hij belichaamt de essentie van coaching door grenzen te verleggen en kansen te creëren voor sporters om zich zowel op sportief als academisch vlak te ontwikkelen.

Als voormalig manager van Johan Cruyff College Roosendaal, waar topsporters een mbo-opleiding combineren met hun sportieve ambities, heeft hij bewezen dat individuele begeleiding en toewijding de sleutel zijn tot succes in deze complexe balans tussen sport en onderwijs. Zijn benadering is er een van maatwerk, waarbij elke student verantwoordelijk is voor het eigen leerproces, in een omgeving die zo ingericht is, zodat zij optimaal kunnen presteren, zowel in hun sport als in hun studie. Zijn visie op coaching overstijgt de sportarena; hij gelooft in het belang van een stimulerende omgeving, waarin atleten kunnen gedijen en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Herman Kruis - Het creëren van een optimale omgeving waarin iedereen kan bloeien is de essentie van coachen - Johan Cruyff Institute

Tijdens een trainingskamp in Bengaluru tekent Herman Kruis een situatie en vraagt de O21-spelers van Hockey India hoe ze het op het veld gaan oplossen.

Nu, als High Performance Director van Hockey India, brengt hij zijn passie voor duale carrières opnieuw naar een internationale context. Onder zijn leiderschap zet hij zich in voor de ontwikkeling van zowel de onder-21 als senior hockeyprogramma’s, en legt daarmee de basis voor een nieuwe generatie sporters die ernaar streven de top te behalen, vooral op het veld, waar zij hun grootste dromen willen realiseren, maar ook daarbuiten. Zijn benoeming in deze rol getuigt van zijn reputatie als innovator en visionair, en zijn vermogen om verandering teweeg te brengen in complexe en diverse sportomgevingen.

In ons gesprek met Herman Kruis verkennen we niet alleen zijn filosofie over coachen en talentontwikkeling, maar ook hoe hij deze principes toepast in de diverse en uitdagende internationale contexten. We verkennen hoe hij in complexe situatie zich inzet voor de duale carrières van sporters en welke strategieën hij hanteert om deze ambitieuze doelen te realiseren. Met zijn rijke ervaring en toewijding biedt Herman Kruis een inspirerend inzicht in de kracht van coaching en leiderschap in de hedendaagse sportindustrie.

“Ik wil me vooral focussen op het verkleinen van het hiërarchische verschil tussen coaches en sporters, door hen te leren positief te coachen; coachen moet erop gericht zijn om mensen te helpen te groeien en te verbeteren”

India is een uitgestrekt land met een enorme diversiteit. Hoe verschilt de sportcultuur van India voor een Europeaan als jij?

Ik moet er vooral op letten dat de spelers niet uit beleefdheid ‘ja’ zeggen, terwijl ze soms eigenlijk iets niet kunnen. En het is hier not done om een sporter in het openbaar te vertellen dat hij of zij iets niet goed doet, dus ik geef mijn feedback wat voorzichtiger. Maar waar ik me vooral op wil focussen, is het verkleinen van het hiërarchische verschil tussen de coaches en sporters, door hen te leren positief te coachen. Ze zijn vooral gewend om te focussen op wat fout gaat, terwijl ik geloof dat je moet coachen om mensen te helpen te groeien en te verbeteren. Als je wilt dat sporters beter worden en zich ontwikkelen, vind ik dat je ervoor moet kiezen om een atleet in het hele proces beter te maken, en niet vooral streven naar het winnen van die ene wedstrijd. Als dit proces van talentontwikkeling goed verloopt, dan verbetert het hele teamproces mee.

Werken met andere culturen, is dat vooral leuk of vooral lastig?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rani Rampal (@ranirampal4)

Een andere cultuur leren kennen is heel leuk, maar het werken in een multiculturele omgeving kan heel lastig zijn. In India kom ik culturele verschillen en situaties tegen die niet gemakkelijk te veranderen zijn. Pasgeleden sprak ik Rani Rampal, een topspeelster en een echte grootheid hier. Ik kende haar nog uit 2007 en we hadden het over de langzame maar positieve veranderingen in India in de houding naar vrouwen toe. Het accepteren en respecteren van een cultuur is essentieel, evenals het begrijpen dat cultuurverandering een langzaam proces is. Ik vind het daarom belangrijk om niet alles proberen te veranderen, maar om een bijdrage te leveren binnen de bestaande relaties. Dit gold ook voor mijn tijd in Wit-Rusland, waar ik me concentreerde op het coachen van de speelster en me afzijdig hield van politieke kwestie, ook al werd me dat soms niet in dank afgenomen. Het werken in een andere cultuur is voor mij een kwestie van respect, kleine aanpassingen zoeken en een open mind behouden.

“Werken in een andere cultuur is voor mij een kwestie van respect, kleine aanpassingen zoeken en een open mind behouden”

Daarom vind ik ook dat je als technisch directeur dicht bij de teams moet zijn, want daar gebeurt het. Ik heb hier op de sportcampus in Bangaluru, het hockey epicentrum van India, een eigen appartement en vanuit mijn kantoor kijk ik recht op het veld. Hier trainen alle hockeyteams die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, de onder21-teams van de jongens en meisjes en de nationale heren- en damesselecties.

Voor welke uitdagingen sta jij bij de ontwikkeling van ‘jouw’ topsporters in India?

Dat zijn er vele, maar één van de uitdagingen is het bevorderen van onderwijs naast de sportieve ontwikkeling. Gezonde voeding is belangrijk en krijgt goede aandacht hier, maar verder staat het opleiden van sporters nog behoorlijk in de kinderschoenen. Het vergt financiële investeringen, maar er is zeker draagvlak, want een goede opleiding vergroot niet alleen de kansen op succes in de sport, maar opent ook deuren voor sponsoring, zoals door Indian Air dat zich inzet voor sportsponsoring.

“Een goede opleiding vergroot niet alleen de kansen op succes in sport, maar opent ook deuren voor sponsoring”

Het is wat mij betreft vooral belangrijk dat alle topsporters Engels leren, omdat het de voertaal is hier op de sportcampus, maar vooral voor de professionele profilering van de topsporters. Daarnaast vind ik dat ze meer kennis moeten krijgen over financiën, verzekeringen en lifestyle, zodat ze hun geldzaken kunnen beheren en het topsportleven leren te combineren met andere aspecten die ze belangrijk vinden, zoals vrije tijd en religie.

Herman Kruis - Het creëren van een optimale omgeving waarin iedereen kan bloeien is de essentie van coachen - Johan Cruyff Institute

Herman Kruis aan het werk met de O21-speelsters van het vrouwenteam van Hockey India in Bengaluru.

Vertrouwen opbouwen is de sleutel. Onlangs hadden we een inspirerende sessie met de meiden onder de 21 over hun doelen en uitdagingen. De diversiteit onder hen is enorm, met verschillende religies, sociale achtergronden en taalbarrières. Het is cruciaal dat zij zich vrij voelen om te spreken, en hiervoor is respect naar elkaar toe en een veilige omgeving essentieel. Langzaam begonnen ze hun dromen en obstakels te delen. Ik moedig hen dan aan om kleine aanpassingen te maken in hun levensstijl, zoals het belang van voldoende slaap na intensieve trainingssessies.

“Vertrouwen opbouwen is de sleutel. Het begint met goed naar hen te luisteren, om vervolgens te kijken hoe zij zelf een plan voor zelfverbetering kunnen maken”

Het begint met goed naar hen te luisteren, om vervolgens te kijken hoe zij zelf een plan voor zelfverbetering kunnen maken. Via dergelijke gesprekken groeit niet alleen hun begrip van zichzelf, maar ook de cohesie als team. En dat is voor mij de essentie van coaching: het creëren van een omgeving waarin iedereen kan bloeien, ongeacht achtergrond of taal.

Hoe ben jij tot de overtuiging gekomen dat een duale carrière belangrijk is?

Dat ontstond tijdens mijn periode als coach van het Nederlands team, tussen 2006 en 2010. Het viel me op dat veel atleten vroegtijdig afhaakten met studeren. In die tijd werden ook de resultaten bekend van een onderzoek van Marije Elferink Gemser van de Rijksuniversiteit Groningen, dat aantoonde dat een combinatie van studie en sport de kans op succes vergroot, zowel binnen als buiten de sport.

“Een topsportcarrière is kwetsbaar en alternatieve opties zijn dan van onschatbare waardee”

Maar het waren vooral de vele praktijkvoorbeelden die veel indruk maakten, zoals voetbalster Britt Hentenaar, die studeerde aan het Johan Cruyff College en op het punt stond om naar een topclub te gaan, maar geconfronteerd werd met hartfalen, waardoor ze haar topsportcarrière abrupt moest beëindigen. Britt kon daarna een andere loopbaan ontwikkelen. Een topsportcarrière is kwetsbaar en alternatieve opties zijn dan van onschatbare waarde.

“Bij duale loopbaanontwikkeling gaat het om het behouden van de autonomie over je eigen beslissingen door meerdere opties open te houden”

Voor mij persoonlijk draaide het vooral om het vermijden van tunnelvisie. Ik wil de autonomie behouden over mijn eigen beslissingen en mijn eigen koers varen, los van bestuursstructuren. Dit streven heeft ook mijn overtuiging versterkt dat het openhouden van opties het beste is.

Welke rol speelt netwerken daarbij?

De sporters, de sport en het onderwijs, iedereen heeft baat bij een sterk netwerk. In Zuidwest Nederland, de regio waar Johan Cruyff College Roosendaal gevestigd is, hebben we Deltalent opgezet, om talentvolle sporters in staat te stellen meer te doen dan alleen te trainen; het gaat ook om leerbaarheid en een brede motivatie. Deze samenwerkingen tussen diverse instellingen heeft geleid tot het succes van Johan Cruyff College Roosendaal, dankzij de succesvolle doorstroming van studenten door een betere topsportondersteuning. Ook de samenwerking met voetbalclub Sparta in Rotterdam is een mooi voorbeeld, waarbij voetballers volledig vrij zijn om te kiezen welke opleiding ze willen doen. Door te investeren in faciliteiten en academische programma’s die aansluiten bij de behoeften van de topsporters, wordt het contact met hen en hun begeleiding centraal gesteld. Daar gaat het om.

“Het succes van netwerken is sterk afhankelijk van de inzet van sleutelfiguren, zoals bevlogen directeuren, coaches en docenten, die begrijpen dat investeren in talent en ontwikkeling nodig is voor groei”

Het succes van dergelijke netwerken is sterk afhankelijk van de inzet van sleutelfiguren, zoals bevlogen directeuren, coaches en docenten, die begrijpen dat investeren in talent en ontwikkeling nodig is voor groei, van zowel de sporters zelf, als de sportclubs en de onderwijsinstellingen. Dat is geen negen tot vijf-baan! Het vergt veel doorzettingsvermogen, werken aan het onderling vertrouwen en investeren en onderhouden van relaties in de onderwijs- en sportgemeenschap.

Headerfoto: Herman Kruis aan het werk met O21-spelers van Hockey India

Ga naar deel 2 van het interview met Herman Kruis, waar we de conversatie voortzetten over de essentie van coachen en het creëren van een optimale omgeving waarin iedereen kan bloeien

Het educatieve gedachtegoed van Johan Cruijff

Cruyff Education

Cruyff Education biedt studieprogramma's om sporters en business professionals met een passie voor sport op te leiden en bestaat uit naast de meer dan 90 programma's die Johan Cruyff Institute aanbiedt, ook uit Johan Cruyff Academy (hbo) en Johan Cruyff College (mbo), waar topsporters hun sport met een opleiding combineren. Meer dan 10.000 studenten zijn inmiddels binnen ons internationale netwerk opgeleid, zowel on-campus, als blended als online.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *