Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door ethisch zakelijk gedrag de belangen van de professionele sportsector op de lange termijn worden gewaarborgd. De ontwikkeling van sociaal verantwoordelijke leiders in sportbusiness is noodzakelijk om dit doel te bereiken. Dit is waar het Johan Cruyff Institute voor staat.

Onze oprichter, Johan Cruijff, wilde sporters in staat stellen een duale carrière te ontwikkelen om een succesvolle overgang te maken naar het bedrijfsleven, nadat zij gestopt zijn met professionele sport. Hij was ervan overtuigd dat sporters het best toegerust zijn om sportorganisaties te leiden, omdat zij de specifieke kenmerken van sport van binnenuit kennen en daardoor de waarden van sport het best kunnen vertegenwoordigen in het bedrijfsleven.

“Je kunt het niet alleen doen. Je moet het samen doen.” Johan Cruijff.

Het Johan Cruyff Institute spant zich in om dit gedachtegoed en legacy van Johan in de praktijk te brengen door middel van het ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR) programma. Het CSR-programma gaat uit van de morele verplichting om ethisch gedrag in sportbusiness te waarborgen ter versterking van de sportindustrie en de samenleving in het algemeen. Ons CSR-programma richt zich op de maatschappelijke betrokkenheid van onze partner-entiteiten en zorgt ervoor dat sporters in staat zijn om een duale carrière te ontwikkelen.

PARTNERSCHAP MET SPORTENTITEITEN

Elke potentiële partner, gerelateerde entiteit, sponsor, ambassadeur of vertegenwoordiger wordt gescreend op moreel gedrag in afstemming met onze bedrijfswaarden, voordat zij aan één van onze projecten kunnen deelnemen. Onze medewerkers, studenten, docenten, en externen en freelancers die nauw met ons samenwerken onderschrijven en respecteren de gedragscode (Code of Conduct) van het Johan Cruyff Institute.

ATHLETE SCHOLARSHIP FONDS: THE CRUYFF ATHLETE FUND

Een andere belangrijke pijler van ons CSR-programma is het THE Cruyff Athlete Fund, dat professionele sporters van ondervertegenwoordigde sporten, die op het punt staan om de overstap te maken van sport naar sportmanagement, in staat stelt om een postgraduate diploma of een Masteropleiding aan het Johan Cruyff Institute te volgen. Voor elke nieuw studiejaar selecteert de academische toelatingscommissie van het The Cruyff Athlete Fund verschillende kandidaten (die voldoen aan de vastgestelde toelatingseisen) en ondersteunt hen via studiefinanciering tot maximaal 100 procent.

The Cruyff Athlete Fund by Johan Cruyff Institute

Ons doel is het opleiden van mensen, ongeacht hun ras, religie, geslacht, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of inkomensniveau, zodat zij de sportsector kunnen leiden om zo de belangen van de sport te behartigen. Het The Cruyff Athlete Fund is opgericht om professionele sporters van ondervertegenwoordigde sporten te helpen in hun duale carrière, omdat zij zonder studiebeurs niet in staat zouden zijn om die transitie naar de sportsector te maken als hun sportcarrière voorbij is.

ONDERSTEUNEN VAN ENTITEITEN

Een ander initiatief dat onder het CSR-programma valt is onze actieve ondersteuning van de Johan Cruyff Foundation. Johan Cruyff creëerde zijn stichting om kinderen en jongeren te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren door middel van sport en beweging. We ondersteunen de Johan Cruyff Foundation via vrijwilligerswerk, ondersteunende diensten en financiering van speciale projecten.

Corporate Social Responsibility - Johan Cruyff Institute

Daarnaast zijn we lid van ‘Principles for Responsible Management Education’ (PRME). PRME wordt door de Verenigde Naties ondersteund en stimuleert instellingen voor hoger onderwijs die zich toeleggen op business- en managementonderwijs om te werken aan de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde leiders en het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen door verantwoord managementonderwijs.

Sinds de presentatie van ons SIP-rapport (Sharing Information on Progress) in 2020, staan we genoteerd in de categorie Advanced PRME-ondertekenaars.