Wij bieden oplossingen voor bedrijven en businesses die onze visie en waarden delen, zoals teamwerk, het overtreffen van jezelf en respect. Deze waarden, zo typisch voor de sport, zien we ook terug in veel persoonlijke en professionele vaardigheden die essentieel zijn voor succes in de zakenwereld. Samen met onze corporate – en academische partners en onze B2B-cliënten, zoeken we naar de synergie voor de onderlinge overdracht van kennis en talent, resulterend in opleidingsprojecten ten behoeve van het bedrijfsleven en de sport-industrie.

CORPORATE PARTNERS

Wij hebben overeenkomsten met onze zakelijke partners op verschillende gebieden:

Kennisoverdracht

Een bedrijf, sportclub of -bond kan als corporate partner van het Johan Cruyff Institute bijdragen aan de totstandkoming van educatieve inhoud door de ontwikkeling van case studies, lezingen, studietrips en onderzoeksprojecten, die de kennisuitwisseling ondersteunen tussen het Cruyff Institute en het bedrijf.

Overdracht van talent

Onze corporate partners hebben toegang tot het talent van het Johan Cruyff Institute dankzij Program Placement (stages) en Career Services. Ook onze studenten en alumni gebruiken deze diensten regelmatig, vooral bij het zoeken van een project of baan.

Scholarships en sponsoring

Corporate partners kunnen een bijdrage leveren aan de ondersteuning en ontwikkeling van talent door deelname aan ons Scholarship Fund. Elk studiejaar stellen wij scholarships ter beschikking aan veelbelovende studenten die moeite hebben hun studie zelf te financieren.

Een aantal van onze corporate partners wereldwijd:

OPLEIDINGSTRAJECTEN OP MAAT (CORPORATE TRAINING)

Wil jouw bedrijf of organisatie de medewerkers van afdelingen (managers, coaches, middenkader, leidinggevenden, etc.) opleiden op specifieke terreinen? Wij kunnen een programma ontwerpen dat aangepast kan worden aan de specifieke leerbehoeften (opzet, duur, inhoud, modaliteit, etc.).

Deze opleidingstrajecten op maat komen als volgt tot stand:

  • We analyseren de specifieke opleidingsbehoeften binnen uw organisatie.
  • We presenteren een eerste voorstel met begroting.
  • We ontworpen de training volgens uw specificaties: doelstellingen, inhoud, methodologie, duur, modus (klassikaal en/of virtueel) en evaluatie
  • We organiseren en coördineren de opleiding: sessies, online of en situ, materialen, deelnemers-services etc.
  • We organiseren een doorlopende evaluatie van de resultaten van de opleiding.

Enkele cliënten van maatwerktrajecten zijn:

ACADEMISCHE PARTNERS

Het Johan Cruyff Institute werkt samen met verschillende academische instellingen ter wereld op het gebied van co-ontwerp van het studieprogramma , accreditaties, toegepast onderzoek, e-learning technologie, uitwisselingsprogrammma’s (voor studenten en/of docenten), en de organisatie van congressen.

Onze academische partners zijn

MEER INFORMATIE

Als je geïnteresseerd bent in een partnership met het Johan Cruyff Institute of een training-op-maat voor medewerkers, neem dan contact met ons op via e-mail: jci@cruyffinstitute.org.