SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS & FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS – JOHAN CRUYFF INSTITUTE AMSTERDAM

1) Deelname aan de cursus van het Johan Cruyff Institute is definitief na ontvangst van een minimale aanbetaling van ¼ van het cursusgeld; Restitutie na annulering is niet mogelijk.

2) Het Cruyff Institute zal deelname aan de cursus beëindigen of uitstellen indien de cursist niet aan de (financiële) verplichtingen voldoet. De cursist heeft bij beëindiging of uitstel van deelname aan de cursus geen recht op vergoeding of restitutie van cursusgeld.

3) Bij opnieuw starten van de cursus dient de cursist € 125,- exclusief BTW te betalen.

4) Alle informatie die, ongeacht in welke vorm, is of nog wordt uitgewisseld tussen het Cruyff Institute en de cursist(en) wordt gezien als vertrouwelijk. Partijen zullen geen kopieën of notities maken van deze vertrouwelijke informatie anders dan waar het voor bestemd is.

5) De cursist mag zonder (schriftelijke) toestemming van een daartoe bevoegde werknemer van het Cruyff Institute geen gebruik maken van naam of logo van initiatieven met de naam “Johan Cruyff (Cruijff)”, zoals “Johan Cruyff Institute”, “Johan Cruyff Foundation”, etc.