Het model dat het Johan Cruyff Institute uniek maakt

Mariël Koerhuis, internationaal manager van het Johan Cruyff Institute, legt uit wat de uitdagingen in de toekomst zijn voor de instelling, en welke waarden en kenmerken haar onderscheidend maken

Mariël Koerhuis heeft een Bachelor in Business Administration en een Master in Business Administration (MBA) van ESADE Business School. Mariël Koerhuis kwam 26 jaar geleden vanuit Nederland naar Spanje en, na een lange reis die haar persoonlijk en professioneel verrijkte, leidt ze nu iets meer dan een jaar het Johan Cruyff Institute op internationaal niveau.

Haar eerste contact met de onderwijssector was via ESADE Business School; daar ontwikkelde zij vanuit het decanaat het beleid voor de ontwikkeling van het docentencorps en werd ze later aangesteld als associate director van de afdeling Executive Education. Daar was ze verantwoordelijk voor de internationale positionering van de open programma’s en creëerde ze studieprogramma’s in samenwerking met universiteiten in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.

Mariël kwam in die periode ook in contact met het Johan Cruyff Institute en werd gevraagd om de academische coördinatie van de eerste Master in Sport Management in Barcelona op zich te nemen, wat ze daarna vijf jaar heeft gedaan. Daarna maakte ze de stap naar het openbaar onderwijs en werd ze manager strategie van de stichting van de Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en later manager in-company training van dezelfde universiteit. Tenslotte keerde ze terug naar het Johan Cruyff Institute om het instituut in Barcelona te positioneren. Sinds iets meer dan een jaar leidt ze nu de organisatie op internationaal niveau.

Our training ranges from a very pragmatic and applied knowledge to the development of people; the model makes us unique compared to other academic institutions - Johan Cruyff Institute

We hebben het met Mariël in dit interview over de uitdagingen waar de organisatie voor staat en de waarden en kenmerken die dit academisch netwerk anders maken. “De signatuur van Johan Cruijff is alom aanwezig in de manier waarop wij ons onderwijs invullen,” zegt Mariël. Tijd om dit verder toe te lichten.

De organisatie startte in 1999 toen Johan Cruijff een project begon om sporters op te leiden in sportmanagement. Wat is er in die 16 jaar bereikt en hoe heeft de organisatie zich ontwikkeld?

We hebben niet alleen een toename in het aantal vestigingen en opleidingen gekend, maar we hebben ook de kennisgebieden gediversifieerd. We begonnen in Nederland met een hbo-opleiding in sportmarketing voor topsporters en na verloop van tijd hebben we dat uitgebreid met een Master in Sport Management – die alle terreinen van de functionele gebieden van een organisatie of sportorganisatie omvat; ook coachingprogramma’s die ingaan op de ontwikkeling van leiderschap en programma’s in voetbalmanagement.

Het primaire doel van onze organisatie is ervoor te zorgen dat sporters een toekomst hebben. Ons onderwijs biedt hen de mogelijkheid een pro-actief leven te leiden, zodat ze aan de slag kunnen in de sportsector als hun sportieve carrière beëindigd is. Daarnaast willen we het sportmanagement in de sportwereld professionaliseren. Na die eerste klas met 35 studenten in Amsterdam zijn er meer centra geopend in Nederland; vijf Johan Cruyff Colleges en drie Johan Cruyff Universities in totaal. En in 2002 startte het Johan Cruyff Institute dat, in tegenstelling tot de Colleges en Universities, de mogelijkheid heeft eigen programma’s te ontwikkelen en Masters, post-hbo en gespecialiseerde cursussen aanbiedt voor een meer divers publiek.

Daarnaast richtten we ons tevens op onze internationalisering. We zijn aanwezig in Nederland, Barcelona (waar het internationale kantoor gevestigd is), Mexico, Peru en Zweden. In 2009 hebben we een belangrijke strategische stap gezet door het gehele portfolio online aan te bieden, waardoor het voor studenten mogelijk is geworden om met nog grotere flexibiliteit en overal ter wereld te studeren. We zijn nu met 23 personeelsleden en werken samen met ongeveer 150 onderwijsmedewerkers (van gastsprekers tot hoofddocenten voor specifieke vakken), en we hebben een community van 6.000 oud-studenten. We zijn in die 16 jaar dus aanzienlijk gegroeid.

Hoe leidt het Johan Cruyff Institute de volgende generatie van leiders in de sport-industrie op?

Alle opleidingen die wij aanbieden gaan, volgens de Europese criteria, uit van de student. Dat betekent dat de studenten verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces. Ze ontwikkelen hun algemene competenties (ontwikkeling van de persoon op professioneel niveau), als ook hun technische – (toepassing van algemene managementmiddelen) en specifieke competenties (zoals sportmarketing, financieel management, projectmanagement, sport facility en event management). We besteden speciale aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden van de student; we werken ook aan de persoonlijke competenties die hen in staat stellen een baan of business project te leiden: spreken in het openbaar, verdedigen van een project, samenwerken in een team, leiding geven aan een groep, overtuigen, schrijfvaardigheid, etc). Het gaat om de groei vanuit pragmatische en toegepaste kennis en vaardigheden tot aan de ontwikkeling van de student als persoon.

Wat onderscheidt het van andere onderwijsinstellingen?

Johans signatuur is op veel manieren in ons onderwijs herkenbaar: toegepast, dynamisch, de tijd vooruit, een beetje rebels, een buitenbeentje, de dingen vanuit verschillend perspectief bekijken en niet altijd het meest voor de hand liggende kiezen. Deze kenmerken worden ook gebruikt in onze onderwijsmethoden. We hebben geen klassen met 100 studenten maar het gaat om kleine studentgroepen met veel persoonlijke begeleiding en niet alleen on campus waar je dit gemakkelijk kunt bewerksteliggen, maar ook in onze online programma’s.

Deel uitmaken van de ‘Cruyff familie‘ betekent dat we je niet in de steek laten als je belangrijke (sport)gebeurtenissen hebt of om persoonlijke redenen een onderwijssessie moet missen. Wij bieden een geïndividualiseerd studietraject. Ons onderwijs is niet klassiek, noch conventioneel of passief; Het is onconventioneel, haar tijd vooruit, participatief, actiegericht. De student moet zelf zijn twijfels aanpakken en is verantwoordelijk voor het leerproces en moet zelf de vragen bespreken, analyseren, nadenken en oplossen via samenwerking in teamverband. Dat is anders dan bij de meer traditionele opleidingen waar de docent de kennis aan de studenten aanreikt. Bij ons moet de student het zelf creëren, waarbij ze gebruik maken van verschillende bronnen, wat zowel intellectueel als persoonlijk erg verrijkend is.

"Our training ranges from a very pragmatic and applied knowledge to the development of people; the model makes us unique compared to other academic institutions" - Johan Cruyff Institute

Welke waarden hanteert de organisatie?

De waarden volgen de levensstijl van onze oprichter. Hij neemt niets voor lief, hij weet van wanten, is ondernemend, zijn tijd vooruit en een vurig verdediger van teamwerk voor het welzijn van de groep, voorvechter van veeleisendheid en zelf-overwinning om je doelen, en autenticiteit, te bereiken … Deze waarden van Johan worden op de hele organisatie overgebracht en je ziet ze terug in alle initiatieven. In onze groei zoeken we altijd de samenwerking op met partners, omdat we ervan overtuigd zijn dat we het niet alleen kunnen doen, en vanuit een sociale betrokkenheid. Ons werk levert een bijdrage aan meer professionaliteit in de sportwereld, we helpen de sporters zodat zij zelf kunnen reïntegreren in de sportsector, en de veeleisendheid is in alles aanwezig: de kwaliteit van onze dienstverlening, het docentencorps en de toewijding aan studenten. We willen de dingen goed doen, met duidelijke doelstellingen en in overeenstemming met onze waarden.

Wat is het profiel van de student?

In het mbo- en hbo-onderwijs aan de Johan Cruyff Colleges en Johan Cruyff Universities zijn alle studenten topsporters. Op post-hbo niveau, zowel on campus als online, aan het Johan Cruyff Institute hebben we te maken met een mix van profielen: (ex) sporters, business professionals en hbo-afgestudeerden die werkzaam zijn in andere sectoren en een loopbaan in de sportsector ambiëren, en mensen die al werkzaam zijn in de sportsector (bonden, clubs, sportorganisaties, sport-retail) en een vervolgopleiding zoeken of hun informeel verworven vaardigheden willen consolideren via een pragmatisch en solide studieprogramma.

Het Johan Cruyff Institute kent dus een breed spectrum van studentenprofielen en dat is een uitdaging voor de docenten, maar een zeer verrijkende leerervaring voor de studenten, omdat iedereen de eigen ervaringen en het eigen perspectief inbrengt. Voor bedrijfsmensen is het van toegevoegde waarde om te zien hoe sporters de dingen ervaren, en omgekeerd is het voor sporters waardevol te weten hoe de zakelijke sport-bedrijfsector werkt. Ze leren veel van elkaar.

Werken in de sport wordt erg vaak geassocieerd met plezier, maar de sport-industrie is een zakelijke sector en elk bedrijf heeft professionals nodig. En dat is het werk van het Johan Cruyff Institute, om de volgende leiders van de sport-industrie op te leiden …

Inderdaad. Studies laten zien dat een belangrijk percentage van het BNP door de sportindustrie wordt vertegenwoordigd. De sportindustrie is dus omvangrijk en de belangrijke innovaties die in alle sectoren worden doorgevoerd, gelden ook voor de onze, en bovendien vaak in rap tempo omdat de sportsector erg dynamisch is. Management is op alle sectoren van toepassing. Ik denk aan consulting, het bankwezen, de industrie, IT, logistiek,.. in alle sectoren gaat het om management, en de functionele gebieden van financiën, human resources, productie, logistiek, marketing, communicatie … alles is met elkaar verbonden.

Dit transversale model van ‘management’ vind je ook terug in de sportwereld, met één toevoeging: de mensen die in de sport werken zijn teamgerichter, ze hebben positieve ervaringen, want het gaat om werk dat rechtstreeks verband houdt met de emotie, de passie voor iets dat verder gaat dan louter management zelf, iets wat je zelden vindt in andere sectoren. Er gaat niets boven werken aan iets waar je passie ligt, omdat je dan alles hebt. Maar het blijft belangrijk te onderkennen wat de bijdrage is van de sport-industrie aan de economie van een land en het management ervan moet absoluut verder worden geprofessionaliseerd. En die professionaliteit wordt bereikt vanuit ervaring, maar ook en vooral, dankzij een goede opleiding.

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Op dit moment zijn we het strategisch plan 2016-2018 aan het afronden en we hebben een aantal grote uitdagingen geformuleerd. In grote lijnen: dit jaar start de samenwerking met de Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), wat betekent dat we vanaf studiejaar 2016-2017 een geaccrediteerde Master in Sport Management gaan aanbieden voor studenten die een universitaire vooropleiding hebben en een officiële titel zoeken. We gaan ook synergieën creëren op onderzoeksgebied; we zullen een hoogleraarschap met de UAB ontwikkelen en gezamenlijk manieren zoeken om de overgang na de sportcarrière te verbeteren. Er zijn veel initiatieven die de overdracht van kennis en talent van de universiteit naar de sportwereld bevorderen. Voor onze organisatie is het belangrijk dat we een aanvulling kunnen gaan bieden op onze praktische competenties in de sport-industrie en sportorganisaties, dankzij dit samenwerkingsverband met de eerste universiteit in Spanje – volgens de ranking van The Times – met zoveel academische kennis en geloofwaardigheid.

Een andere uitdaging is de dienstverlening aan alumni verder te verbeteren. We gaan de komende maanden een plan lanceren voor de start van onze ‘International Alumni’. Het is een hele uitdaging omdat ons netwerk zoveel verschillende talen, culturen en achtergronden kent, maar het is belangrijk voor ons dat alumni onderdeel van de ‘Cruyff familie’ blijven, want zij vormen het menselijk kapitaal van de sportsector, waarvoor het voor ons belangrijk is de banden met hen aan te halen.

Een andere grote uitdaging is de internationalisering. We willen aanwezig zijn in de opkomende economieën waar we een grote bijdrage aan de professionalisering van de sport-industrie kunnen leveren. We hanteren een model met agenten in verschillende landen in Latijns-Amerika en dat willen we graag naar andere delen in de wereld uitbreiden.

We hebben ons ook voorgenomen om het academische innovatie- en kwaliteitsniveau te handhaven: er zijn voortdurend technologische innovaties en het is een uitdaging om bij te blijven op technologisch gebied. Ook de internationalisering van onze leraren, die in vloeiend Engels en/of Spaans moeten kunnen onderwijzen, is een ‘conditio sine qua non’ in een geglobaliseerde academische organisatie als de onze.

Onze docenten zijn professionals die werkzaam zijn als adviseurs of managers in de sportindustrie en een onderwijsroeping hebben; Het is een perfecte combinatie die onze faculteit nodig heeft. Onze docenten moeten de waarden van de organisatie delen, onze onderwijsmethodes, en voorts in staat zijn dat op verschillende plaatsen en in verschillende talen toe te passen. Kortom, we hebben een aantal belangrijke strategische kwesties aan te kaarten, die zowel zeer uitdagend als interessant zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *