De motiverende tools van de buitengewone leider

Buitengewone leiders creëren omgevingen waarin het team in elke situatie het beste van zichzelf kan geven. Steve Johnson, één van de programmaleiders van ‘Leading with Self-Awareness’ geeft aan hoe je ze kan herkennen

Buitengewone leiders stellen niet alleen anderen in staat om op hun best te zijn, maar ze zetten die capaciteit op zo’n manier in dat meerdere keren achter elkaar en in verschillende situaties, contexten en zelfs culturen, mensen op hun best kunnen presteren. Zij zijn de continue winnaars, de continue toppresteerders en de continu winnende coaches. Wat doen deze buitengewone leiders anders, dat veel andere leiders niet doen?

1. In hun denkkader is er ruimte voor de eigen persoonlijke waarden en die van anderen

Persoonlijke waarden bepalen ons wereldbeeld. Het is de lens hoe we naar de wereld kijken en die interpreteren. Het zijn onze principes, onze normen en kwaliteiten die we waardevol of wenselijk achten. Onze persoonlijke waarden sturen onze besluitvorming en gedrag en beïnvloeden ook onze emoties en gevoelens.

Buitengewone leiders zijn zich niet alleen bewust van hun eigen persoonlijke waarden, maar ze begrijpen ook dat die persoonlijke waarden niet altijd door anderen gedeeld worden en dat ze kunnen verschillen van die van henzelf. Hun intentie is om open te staan voor die verschillen en ze te begrijpen en om dit begrip, direct of indirect, aan hun teamleden over te brengen.

“Wat buitengewone leiders onderscheidt van de rest, is dat zij begrijpen dat de waarden van hun organisatie waarschijnlijk zullen verschillen van die van de medewerkers”

Een belangrijk aspect dat deze leiders onderscheidt van de rest, is dat ze begrijpen dat de waarden van hun organisatie kunnen verschillen van die van haar medewerkers.

Vanuit dit begrip zullen ze de organisatiewaarden niet aan hun personeel opdringen, maar zullen ze in plaats daarvan proberen overeenstemming te vinden tussen hun eigen waarden, de waarden van de teamleden en die van de organisatie. Ze vieren overeenstemming en afstemming, niet naleving. Buitengewone leiders creëren vaak met hun teams een nieuwe reeks inspirerende waarden.

“Ze vieren overeenstemming en afstemming, niet naleving. Er is ruimte voor iedereen om zich geaccepteerd en gewaardeerd te voelen”

Via zo’n benadering is er ruimte voor iedereen om zich geaccepteerd en gewaardeerd te voelen, waardoor ze respect verdienen van hun team.

2. Ze begrijpen de individuele aanpak van motivatie

Buitengewone leiders hebben zich verdiept in wat ons motiveert. Ze zijn zich er sterk van bewust dat externe beloningen zelden werken en op zijn best vaak alleen voor korte perioden, of alleen bij bepaalde mensen.

Ze begrijpen dat leiders zich moeten richten op het vervullen van de psychologische basisbehoeften van hun teamleden op drie belangrijke gebieden:

  • Autonomie – mensen de mogelijkheid geven om zelf beslissingen te nemen over hun doelen en gedrag.
  • Vaardigheid – effectief navigeren in de wereld en hun eigen vakgebied door het beheersen van kennis en vaardigheden die zijzelf en anderen waardevol vinden.
  • Verbondenheid – de behoefte om verbonden te zijn met anderen, liefde en zorg te geven en te ontvangen. Het gaat om het ontwikkelen van veilige en bevredigende relaties met anderen.

Buitengewone leiders begrijpen ook dat de juiste benadering van menselijke motivatie een zeer persoonlijke is. Een benadering kan in een bepaalde context bij sommige mensen werken, maar niet bij iedereen. Ze begrijpen dat de ware kracht van motivatie in de groepen en teams ligt en sociaal vanaf de basis kan worden opgebouwd, wanneer je de juiste formule vindt.

“Buitengewone leiders begrijpen dat de ware kracht van motivatie in de groepen en teams ligt en sociaal vanaf de basis kan worden opgebouwd, wanneer je de juiste formule vindt”

3. Hun belangrijkste tools voor motivatie zijn sociale identiteit en identiteit leiderschap

Buitengewone leiders zijn in staat om een sterke sociale identiteit te creëren voor hun groepen en teams door vier belangrijke principes van Identity Leadership toe te passen:

  • Ze zijn een rolmodel voor zelfbewustzijn en authenticiteit en zijn bedreven in het reguleren van hun eigen gedrag, om zich te richten op de behoeften van de groep. Ze tonen zorgzaamheid voor de groep, zodat elk teamlid het gevoel heeft dat de leider om hen geeft en ook om de groep als geheel.
  • Ze weten hoe ze een unieke sociale identiteit kunnen opbouwen, die gebaseerd is op een familiaire sfeer die past bij iedereen in de groep of het team, waardoor ze een ‘wij’-mentaliteit cultiveren. Dit realiseren ze door een inspirerende visie te formuleren, groepswaarden en normen te identificeren, en psychologische connecties tussen teamleden te stimuleren, terwijl de relaties verdiept worden. Dit creëert een dieper gevoel van doelgerichtheid, waardoor iedereen het gevoel heeft deel uit te maken van iets groters dan henzelf.
  • Ze communiceren op een consistente en heldere wijze met hun teams. Ze zijn bereid om moeilijke beslissingen te nemen en hebben altijd een mentaliteit van “wat is het beste voor de groep.” Ze delegeren autoriteit bij verantwoordelijken, zorgen ervoor dat de belangrijke boodschappen altijd worden overgebracht en dat wenselijk gedrag wordt bevestigd en versterkt.
  • Ze versterken het ‘ons’-gevoel doordat ze professioneel beoordelen hoe ze de individuele prestaties en successen van teamleden kunnen managen. Ze bouwen sociaal kapitaal op door uitdagingen en ondersteuning te bieden, de normen te handhaven en unieke manieren te vinden om topprestaties te erkennen en successen te vieren. Die zijn daarbij goed afgestemd op alle individuele bijdragen die een positieve impact hebben gehad op de groep.

Buitengewone leiders zijn sociale architecten en werken hard om relaties tussen groepsleden en henzelf te verdiepen. Ze dienen als rolmodel door de levensverhalen van hun teamleden te leren kennen, omdat ze weten dat dit het vertrouwen versterkt.

Bij hen voelen mensen zich veilig, gewaardeerd en verbonden. Wanneer dit wordt gecombineerd met passie en emotionele verbinding, vormt het een onstuitbare kracht.

“Bij hen voelen mensen zich veilig, gewaardeerd en verbonden. Wanneer dit wordt gecombineerd met passie en emotionele verbinding, vormt het een onstuitbare kracht”

Dus, de volgende keer dat je een serie-winnaar, toppresteerder of coach ziet, die de volgende trofee in ontvangst mag nemen, let dan goed op wat ze zeggen!

Ze zullen het vast en zeker hebben over hoe goed de groep was en nadruk leggen op hun unieke kenmerken en wat de specifieke samenstelling van individuen van dit team zo bijzonder maakt en de rol die iedereen heeft gespeeld, op dit specifieke moment in de tijd, en hoe dat ertoe heeft geleid dat er zo’n mooi succes is behaald. Want een buitengewone leider zal nooit de aandacht op zichzelf vestigen.


De motivationele tools van de buitengewone leider - Johan Cruyff Institute

Steve Johnson is CEO van het Wellbeing Science Institute en mede-programmaleider ‘Leading with Self-Awareness (Leiden vanuit zelfbewustzijn), een gezamenlijk programma van Johann Cruyff Institute en Wellbeing Science Institute.

Leading with Self-Awareness is een innovatief leiderschapsprogramma dat zich richt op belangrijke gebieden van de moderne neurowetenschappen om leiders te helpen een genuanceerde emotionele toolkit te ontwikkelen en te integreren in hun leiderschapspraktijk.

Informatie over

Leading with Self-Awareness programma

Een innovatief programma voor mentaal welzijn en de eigenschappen en vaardigheden die leiders nodig hebben om succesvol te zijn in de sport- en businesswereld van de toekomst. 'Leading with Self-Awareness' wordt in het Engels gegeven in de 'blended learning'-modaliteit en bestaat uit zes modules: twee modules on-campus in Amsterdam en Barcelona, en vier modules online. Het programma is ontworpen voor coaches, managers en leiders die begrijpen dat een nieuwe mindset, motivatie en leiderschapsvaardigheden nodig zijn voor succesvolle organisaties van de toekomst.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *