Johan Cruyff Institute Amsterdam verwelkomt drie nieuwe docenten

Het Johan Cruyff Institute in Amsterdam zal voor aankomend academisch jaar drie nieuwe docenten voor de Master in Sport Management in haar faculty pool verwelkomen

Voor het aankomend academisch jaar zal de faculty pool van de Master in Sport Management versterkt worden met drie nieuwe gezichten. Op 3 september, wanneer het nieuwe studiejaar van het Johan Cruyff Institute te Amsterdam officieel van start zal gaan, zullen ondernemers en zakenpartners Ad van den Heuvel en Mark Haans en socioloog Gerrit Dielissen officieel de scepter van afzwaaiende docenten Irsan Widarto en Kees Verschoor overnemen.

Ad en Mark worden samen verantwoordelijk voor de module ‘Managing, Innovation & Leadership in Sport Organizations’ en de ‘Master Final Plan’ module. Mark richtte als ondernemer in 2002 OOR bv op en deed voorheen werkervaring op bij onder andere Philips, Interpolis, DELA en Fontys University. Ad is sinds 2003 partner- en managementconsultant bij hetzelfde OOR bv en werkte in het verleden voor verschillende bedrijven in verschillende sectoren, zoals Interpolis, Rabobank en Achmea.

Ad van den Heuvel - Johan Cruyff Institute“Mijn carrière was nooit zo gelopen als ik niet de mensen was tegengekomen die mij geholpen hebben steeds beter te worden”, vertelt Ad van den Heuvel dankbaar. “Soms door mij figuurlijk uit het nest te duwen en te laten fladderen, een andere keer door het goede voorbeeld te geven. Ik zie het als een groot voorrecht om een bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jonge mensen die de sportleiders van morgen zullen zijn. Ik zou heel blij worden als ze na de Master zelfverzekerd aan de slag gaan om de sportorganisaties te verbeteren. Wat ik hoop terug te krijgen van de studenten is een connectie met hun creativiteit, leef- en denkwereld en energie. Dat gaat mij helpen om jong van geest te blijven en mijn blik op de wereld en mijn vak breed te houden. Het zou mooi zijn als ik evenveel van hen ga leren als zij van mij.”

“Ik zou heel blij worden als ze na de Master zelfverzekerd aan de slag gaan om de sportorganisaties te verbeteren” – Ad van den Heuvel

Mark Haans - Johan Cruyff InstituteMark Haans: “Carrière maken is een proces van vallen en opstaan; en dat hoort ook zo. Ik hoop vooral dat mijn input ervoor gaat zorgen dat de studenten sneller mogelijkheden en kansen gaan zien en zich minder snel uit het veld laten slaan of hun energie kwijtraken als het even tegenzit. Ik hoop op een jaar vol interessante dialogen over het mooiste vak dat er is: mensen in organisaties laten excelleren. Mijn bijdrage aan die dialoog zit in een rugzak gevuld met ervaringen, voorbeelden en praktijktheorie, die ik als psycholoog en consultant heb opgebouwd. Het is mooi dat ik nu een deel van mijn tijd kan besteden aan het beschikbaar stellen van al die ervaringen. En waar kan dat nu beter dan bij het Johan Cruyff Institute? Ik hoop op een gretige groep studenten die mij flink gaan uitdagen en ik weet zeker dat de studenten mij gaan leren me te verplaatsen in hele nieuwe contexten: andere culturen en een andere generatie, en dat we samen de mooie wereld van de sportorganisaties en de specifieke uitdagingen, die daarmee samenhangen, gaan verkennen.”

“Ik hoop op een jaar vol interessante dialogen over het mooiste vak dat er is” – Mark Haans

De business partners zijn eensgezind over hoe zij invulling willen gaan geven aan de modules en hoe zij hopen de studenten te gaan raken. “Onze lessen zullen zich kenmerken door veel teamwerk, actieve participatie van studenten, beperkt frontaal lesgeven en het telkens laten terugkomen van de kernthema’s. Geen lange theoretische verhandelingen en geen boekbesprekingen, maar wel een koppeling van het thema van de les aan de actualiteit en de belevingswereld van de individuele student”, aldus de consultants.

Gerrit Dielissen zal vanaf september de module ‘Governance’ op zich gaan nemen. Hij is van oorsprong socioloog en doceert interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast heeft de hoogleraar leidinggevende functies bekleed in besturen van diverse sportbonden.

“Mijn doel is om wat in potentie al aanwezig is bij de studenten bewust en paraat te krijgen” – Gerrit Dielissen

Gerrit Dielissen - Johan Cruyff Institute“Vanuit mijn achtergrond als sportbestuurder en universitair docent heb ik de afgelopen twee jaar het voorrecht gehad om al een gastcollege ‘managing cultural diversity’ te geven aan de studenten van de Master in Sport Management”, vertelt Gerrit Dielissen. “Mijn doel tijdens mijn lessen is om wat in potentie al aanwezig is bij de studenten bewust en paraat te krijgen, waardoor zij bewust bekwaam worden en deze kwaliteit kunnen inzetten om betere analyses en hoogwaardig beslissingen te maken in problemen waar ze in hun werk en leven tegenaan lopen. Ik wil studenten laten delen en leren van mijn kennis en ervaringen, en hen zo de kans geven meer uit zichzelf en uit de unieke leeromgeving te halen. Uiteraard verwacht ik ook van hen te leren, en uit deze kruisbestuiving ook mijn eigen onderwijshorizon te verbreden. Ik hoop bij de studenten twijfel te kunnen losmaken, want niets is mooier dan vragen te leren en durven zetten bij zaken waarvan je dacht dat je ze wist. Twijfel is een kans om te groeien en om nieuwe inzichten op te doen.”

STUDIEPROGRAMMA’S JOHAN CRUYFF INSTITUTE AMSTERDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *